page_head_bg

חֲדָשׁוֹת

הם יכולים לכסות את השטח שהרשת לא כיסה

תאורה סולארית

Middle Hill Road הוא דרך קטנה שמתפתלת בין גבעת ננשאן, שאינה נכללת בתוכנית הדרכים הרשמית, אבל היא קיצור דרך בין שני כבישים ראשיים והתנועה גדלה באופן טבעי.

הרשת הלאומית לא התעלמה ממנה בכוונה כיוון שהיא קטנה, קצרה ולא בתכנון כבישים מקומי.ליתר ביטחון בלילה, הכפר מידל היל בחר באורות כביש סולאריים.

כעת Middle Hill Road לא רק מספק מעבר נוח להולכי רגל וכלי רכב לא מנועיים בלילה, אלא גם הופך לקטע מועדף על רצים רבים.

"אני חושב שזה מאוד מגניב, האורות האלה יכולים לכסות את השטח שהרשת לא כיסתה", אומר מר ג'ואו, רץ מרתוני שטח חובב ותיק."לפעמים ריצה על כביש ללא קווי תמסורת נותן לי להרגיש קרוב יותר לפראי."


זמן פרסום: 15-3-2022